Rekensprint Getalbegrip t/m 10

Rekensprint Getalbegrip t/m 10 is een remediërend interactief oefenprogramma voor het verstevigen van het getalbegrip in domein 0 t/m 10. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met tellen, hoeveelheden benoemen en begrijpen, getallen ordenen en het schrijven van cijfers. 

Zoals u gewend bent van de Rekensprint-serie, vraagt ook Rekensprint Getalbegrip weinig voorbereiding en zijn de oefeningen volledig uitgewerkt. Daardoor kunt u als onderwijsprofessional het oefenen ook (deels) uit handen geven aan stagiaires of onderwijsassistenten.

Als de kinderen de vaardigheden die in deze set worden aangeleerd beheersen, kunnen zij doorstromen naar Rekensprint Start

 

Voor wie is Rekensprint Getalbegrip t/m 10 
Leerlingen van groep 1 t/m 4 in het (speciaal) basisonderwijs en oudere leerlingen wiens getalbegrip onvoldoende is ontwikkeld. Het is bedoeld voor leerlingen die onder meer moeite hebben met tellen, hoeveelheden benoemen en begrijpen, cijfers koppelen aan hoeveelheden, getallen ordenen en het schrijven van cijfers.


Inhoud van Rekensprint Getalbegrip t/m 10: 

 • een handleiding met daarin onder andere achtergrondinformatie, een rekenonderzoek,
  instapschema’s, een leerlingplan, kopieerbare stoplichtcijfers, getallenlijnen en een aftekenschema
 • 8 dagkaarten met daarop een programma voor telkens 20-25 minuten
 • 11 grote getallenkaarten met vingerbeelden die u kunt gebruiken en ophangen
 • 10 doosjes met powerkaartjes
 • rekenspel 'Rekensprintje'
 • dicteekaart 'hoeveelheden en getallendictee'
 • concreet materiaal: 24 breekblokjes in twee kleuren, 2 dobbelstenen,
  1 beschrijfbare dobbelsteen + krijt, 55 fiches, 4 spelpionnen, activiteit 'Buurgetallen'
 • opbergdoos

Hoe wordt Rekensprint Getalbegrip t/m 10 gebruikt? 

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • in RT-praktijk of thuis, waarbij de ouders met de kinderen oefenen 
 • door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair of klassen-assistent

Bronvermelding m.b.t. het gebruik en de werkwijze van de vingerbeelden in Rekensprint Getalbegrip t/m 10 en t/m 20: JaMaRa rekenen, Fleur Giesen: www.breincentrum.com