Rekensprint 1F

Iedereen kan leren automatiseren!

 

Rekensprint en RS Online zijn najaar 2021 aangepast aan het nieuwe Rekenmuurtje 3.0.

Met RS Online (in 2021 live gegaan!) is het mogelijk om elke dag klassikaal te automatiseren via je digibord. Maar ook om leerlingen zelfstandig of begeleid te laten remediëren met oefenprogramma’s bij losse steentjes uit het Rekenmuurtje 3.0, of met de bekende oefenprogramma’s Start, Basis, Extra en 1F.

 

De nieuwe Rekensprint 1F (voor automatiseren van de basisvaardigheden voor grote getallen, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, kommagetallen, metriek stelsel, tijd en geld)) sluit ook naadloos aan bij de nieuwe Power- en Speedtoetsen uit de Bareka Online Rekentoetsen. Kijk onder HULP in Rekensprint Online of download de nieuwe handleiding op www.schoolsupport.nl/service.

Rekensprint 1F is speciaal ontwikkeld voor leerlingen vanaf groep 7 in het basisonderwijs (België: vanaf 5e leerjaar) en leerlingen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die het referentieniveau 1F nog niet beheersen. Deze rekenremediëring biedt met minimale voorbereiding een volledig oefenprogramma voor 20, 30 of 40 weken (4 keer per week, 15 minuten per dag), e.e.a. afhankelijk van de instapweek.

 

Maak je al gebruik van Rekensprint 1F?

Kijk op www.schoolsupport.nl/rsonline wat Rekensprint Online voor je school of praktijk kan betekenen. En kijk onder www.schoolsupport.nl/service voor de belangrijkste service-items.

 

Voor wie is Rekensprint 1F geschikt? 
Leerlingen vanaf groep 7 in het basisonderwijs (België: vanaf 5e leerjaar) en leerlingen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs die referentieniveau 1F nog niet beheersen.

 

Hoe werken leerlingen met Rekensprint 1F?

 • als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes
 • naast elke rekenmethode
 • in RT-praktijk of thuis, waarbij de ouders met de kinderen oefenen
 • door remedial teacher, leerkracht, hulpouder, stagiair, klassenassistent, tutor of bij coöperatief leren in duo’s

Waaruit bestaat Rekensprint 1F?

 • handleiding met daarin achtergrondinformatie, verwijzing naar toetsen, instapschema’s en een ‘aftekenschema’
 • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten per week en exact beschreven oefeningen.
 • 37 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én (indien van toepassing) de gewenste strategie en/of de deelstappen
 • opbergdoos

Het rekenmuurtje
Leren rekenen kan gezien worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Het rekenmuurtje is een visualisering van het stapelen bij het aanleren van basisbewerkingen. De onderste lagen van het muurtje vormen een solide basis die nodig is voor een goede ontwikkeling van rekenvaardigheden. Kinderen die moeite hebben met het automatiseren van deze basisbewerkingen kunnen aan de slag met Rekensprint.

Schema: wanneer zet je welke rekensprint leermiddelen in?
De fasen in dit schema corresponderen met het rekenmuurtje.

 

 

De Bareka Profieltoets rekenen
In Rekensprint is een koppeling gemaakt met de Profieltoets rekenen van Bareka. Door afname van deze toets ontstaat een compleet beeld van de basiskennis van het rekenen en beheersing van de rekenvaardigheden van een leerling. 

De Profieltoets rekenen van Bareka bestaat uit twee soorten toetsen: 

 1. Screeningstoets: gericht op kunnen (Power). Kunnen de sommen (tot niveau groep 7) worden opgelost? 
 2. Automatiseringstoets: gericht op kennen (Speed). Wordt de basiskennis voldoende vlot beheerst? 

Aan de hand van een instapschema kan de leerling na afname van deze toets starten met een deel van de Rekensprint-serie. Bovendien is de vooruitgang door middel van een herhaalde afname van de Profieltoets goed meetbaar.  

Wilt u de profieltoets van Bareka inzien en uitproberen, dan is het mogelijk om een proeflicentie aan te vragen voor het lopende schooljaar. Wilt u het volgende schooljaar gebruik maken van de proeflicentie, dan kunt u dit aangeven bij uw aanvraag bij Bareka. Scholen ontvangen met deze proeflicentie toegang voor maximaal 30 leerlingen, rt-praktijken voor maximaal 10 leerlingen. Na afloop van de proeflicentie kunt u overstappen naar de betaalde licentie van Bareka. Klik hier voor de proeflicentie.

 

Waaruit bestaat Rekensprint 1F?

 • handleiding
 • diagnostische Bareka rekentoets (schooljaar 2016-2017 kosteloos proberen)
 • instapschema
 • toets overzicht, registratieformulier en ‘aftekenschema’
 • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten beschreven
 • 37 doosjes met sprintkaartjes
 • opbergdoos

Mocht u extra doosjes sprintkaarten nodig hebben,  dan kunt u een extra set sprintkaartjes bestellen. (SNPRST505)

 

Wat zit er in de schoolset of de IB/RT-set?

 • de IB/RT-set bestaat uit: 1 sprintkaartenset (37 doosjes), 1x de weekkaartenset, 1x handleiding
 • de schoolset bevat 3x de IB/RT-set