Rekensprint Triangels

Automatiseren is de basis voor de rekenontwikkeling van elk kind. Rekensprint helpt daarbij, en heeft in de vorm van Rekensprint Triangels een spelvorm ontwikkeld waarmee kinderen op een laagdrempelige manier (deel)tafels, plus- en minsommen en splitsingen t/m 10 kunnen oefenen.

 

Rekensprint Triangels helpt bij automatiseren door de mondelinge oefenwijze. Het versterkt het inzicht dat plus- en minsommen of keer- en deelsommen met elkaar in een logisch verband staan. De kaartjes zijn ook geschikt voor oudere kinderen die herhaling bij het automatiseren nodig hebben. Triangels komt voort uit de succesvolle Rekensprint-serie en is een product van de hand van Marijke Theunissen.

Voordelen Rekensprint Triangels:

 • De snelle spelvorm zorgt dat kinderen gemotiveerd blijven om intensief te oefenen.
 • Het biedt genoeg mogelijkheid tot begeleiding, waardoor het leerproces in beeld blijft. Door keer op keer de korte oefenvorm in te zetten, houd je het automatiseringsproces op gang.
 • Gemakkelijk en snel in te zetten door leerkrachten, ouders, ib’ers, rt’ers of stagiaires, óf natuurlijk door de leerlingen zelf.

De Rekensprint Triangels-serie bestaat uit Rekensprint Triangels Plus en min en Rekensprint Triangels Keer en deel.

 

Rekensprint Triangels Plus en min

Inhoud Rekensprint Triangels Plus en min

 • 25 Rekensprint triangelkaartjes plus / min / splitsen tot en met 10 (oranje getal bovenaan). 
 • 25 Rekensprint triangelkaartjes plus / min over de 10 (tot 20) (rood getal bovenaan). 

Zo werk je met Rekensprint Triangels Plus en min:

 • Kies het oefenniveau: sommen tot 10 (oranje) of sommen over het eerste tiental (rood).
 • Leg de triangelkaartjes met de getallen naar beneden op tafel zodat het Rekensprint mannetje zichtbaar is.
 • De begeleider of medespeler pakt een triangelkaartje en houdt de duim op één van de hoeken, zodat nog maar twee getallen zichtbaar zijn.
  - Duim op rood of oranje bovenaan: de leerling maakt een optelsom.
  - Duim op geel: de leerling maakt een aftreksom of een splitssom.

Rekensprint Triangels Keer en deel

Inhoud Rekensprint Triangels Keer en deel

 • 50 Rekensprint Triangelkaartjes ‘keer en deel’: blauw getal bovenaan.

Zo werk je met Rekensprint Triangels Keer en deel:

 • Kies het oefenniveau: de (deel-)tafels van 1 t/m 5 en 10, de (deel-)tafels 6 t/m 9 óf alles door elkaar.
 • Leg de triangelkaartjes met de getallen naar beneden op tafel zodat het Rekensprint mannetje zichtbaar is.
 • De begeleider of het maatje pakt een triangelkaartje en houdt de duim op één van de hoeken, zodat nog maar twee getallen zichtbaar zijn.
  - Duim op blauw: de leerling maakt een keersom.
  - Duim op geel of : de leerling maakt een deelsom.

Schema: wanneer zet je welke Rekensprint leermiddelen in?

 

Het rekenmuurtje is een visualisering van het stapelen bij het aanleren van basisbewerkingen. De fasen in dit schema corresponderen met het rekenmuurtje.

 • Rekensprint Triangels Plus en min oefent kort maar krachtig drempel 1 en 3 van het rekenmuurtje.
  - Drempel 1: optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10, bijvoorbeeld: 4 + 3, 7 − 4, 8 splitsen in 5 en 3.
  - Drempel 3: optellen en aftrekken over de 10 (tot 20), bijvoorbeeld: 8 + 7, 15 − 7.
 • Rekensprint Triangels Keer en deel oefent kort maar krachtig drempel 5 van het rekenmuurtje: de eenvoudige tafels / deeltafels t/m 5 en 10 en de moeilijke tafels / deeltafels 6 t/m 9.